Volledige garantie

Handig Cadeau geeft standaard tenminste 1 jaar garantie op alle artikelen die je bij ons koopt. De garantie is van kracht vanaf de datum van aankoop. Naast de wettelijke garantie krijg je op veel van onze producten ook nog aanvullende fabrieksgarantie. Als op een product aanvullende garantie van toepassing is, staat dit vermeld bij de productomschrijving in onze webshop of kun je dit terug vinden in de gebruiksaanwijzing van het product.

Handig Cadeau garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, zijn reparaties gratis. Wel bereken we hiervoor de kosten voor verzending. Indien het bij ons wordt afgegeven dan betaal je dus eenmalig verzendkosten. Is je klacht niet gegrond dan berekenen wij onderzoekskosten. Je klacht is niet gegrond als:

• De klacht geen gevolg is van een fabrieksfout, maar het resultaat van een andere oorzaak. Bijvoorbeeld: blikseminslag of vochtschade, val- of stootschade;
• De klacht veroorzaakt wordt door beschadiging door opzet of door nalatigheid;
• De klacht veroorzaakt wordt door onoordeelkundig gebruik, onjuist gebruik of door nalatig onderhoud;
• De klacht het gevolg is van normale slijtage. En onderdelen getroffen door slijtage;
• Defecten of gebreken die al bekend zijn op het moment van ontvangst/aanschaf van het product. Wanneer dit het geval is vragen we je direct contact op te nemen met onze klantenservice.

Wil je in dit geval toch tot reparatie overgaan, dan worden de werkelijke transport- en reparatiekosten doorberekend.

Terug naar de shop